رویدادهای مجازی، متر مربعی فروخته نمی شوند

چگونه رویدادهای مجازی در آینده نقش خواهد داشت و چگونه می توان آنها را به بهترین وجه در فرآیند ایجاد ارزش صنعت نمایشگاه گنجاند؟

این مباحث در جلسه UFI Connects با محوریت وقایع مجازی در ۷ آوریل ۲۰۲۰ ، توسط مدیر منطقه ای UFI LatAm ، آنا ماریا آرانگو و با حضور ۲۶۰ نفر از متخصصان صنعت برگزار شد. آقای Enrico Gallorini ، مدیر عامل ، GRS S.r.l. ، در مورد رویکرد استراتژیک برگزار کنندگان نمایشگاه صحبت و تأکید کرد: تمرکز هر پیشنهادی باید برطرف کردن مشکلات مراجعین باشد.

وی با ابراز اطمینان از اینکه صنعت نمایشگاه مجدداً یکسان نخواهد بود ، خواستار تغییر مدلهای اصلی مشاغل ، با بیان اینکه “رویدادهای مجازی دیگر متری مربع فروخته   نمی شوند ، واقعاً مربوط به درآمدزایی داده و محتوای ارائه شده است”.

وی افزود: صنعت ما به خاطر داشتن پایگاه داده ها مشهور نیست و این امر باید تغییر کند. ” ارائه راه حل برای نیازهای اطلاعاتی راه حل است.

“جادو درباره صنعت نمایشگاه ترکیبی، از اهدافی است که  می تواند همزمان در یک نمایشگاه تجاری برآورده شود.”

این ایده توسط Dahlia El Gazzar ، انجیل فناوری  idea igniteur ،DAHLIA + Agency  با این جمله جسورانه تقویت شد که: “پول جدیدی که با آنها سر و کار داریم (در آینده) محتوا است.”

وی متقاعد شده است که” محتوای مرتبط ارائه شده در قالب روش صحیح تنها راه وفاداری در آینده خواهد بود.