تجهیزات

اسپیس – موکت – میز و صندلی – کانتر – برق و نور – نجاری – کولر و پنکه